Geschoren afsluitingshaag met vlechtwerk van gele kornoelje

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Heers
Deelgemeente Klein-Gelmen
Straat Daalstraat
Locatie Daalstraat 31 (Heers)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Houtige Beplantingen (2005 - 2013).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als landschapsatlasrelict De Herkvallei in de Mergels van Gelinden

Deze vaststelling is geldig sinds 30-06-2009.

is deel van de bescherming als monument Gesloten hoeve en moestuinsite

Deze bescherming is geldig sinds 13-07-2005.

Beknopte karakterisering

Afmetingen

Inventarisatie Houtige Beplantingen (25-05-2007)

Totale hoogte 2,2 m
Lengte 62 m

Beschrijving

Gesnoeide, naar oude traditie gevlochten haag van gele kornoelje (Cornus mas) in een boerentuin bij een 19de-eeuwse boerderij. De geschoren haag vormt de afsluiting tussen het erf en het nabijgelegen kerkhof. Door de jonge planten kruiselings te vlechten wordt een ondoordringbare kruishaag bekomen. Op deze manier is het erf beschermd tegen ongenode gasten.

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert

Datum tekst: 2016

Relaties

maakt deel uit van Moestuinsite

Daalstraat 31 (Heers)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.