Afsluitingshaag van geschoren gele kornoelje

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Heers
Deelgemeente Batsheers
Straat Batsheersstraat, Norbertijnenlaan
Locatie Batsheersstraat 8, Norbertijnenlaan zonder nummer (Heers)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Houtige Beplantingen (2005 - 2013).

Juridische gevolgen

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern van Batsheers

Deze bescherming is geldig sinds 25-01-2006.

Beknopte karakterisering

Afmetingen

Inventarisatie Houtige Beplantingen (25-05-2007)

Totale hoogte 1,4 m
Lengte 45 m

Beschrijving

Het erf van een hoevetje is langs de Norbertijnenlaan afgesloten met een 45 meter lange geschoren haag. De afsluitingshaag werd aangeplant met gele kornoelje en is naar de traditie van deze streek meestal een gevlochten haag. Door de takken van de haag in elkaar te vlechten, werd hierdoor de haag quasi ondoordringbaar.

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert

Datum tekst: 2016

Relaties

maakt deel uit van Dorpswoning

Batsheersstraat 8, Heers (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.