erfgoedobject

Knotbomenrij van zwarte populieren

landschappelijk element
ID: 130784   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/130784

Juridische gevolgen

Beschrijving

De knotbomenrij met onder meer vijf zwarte populieren te Elst is één van de weinig bekende locaties met zwarte populier in Vlaanderen.

De knotbomenrij, op het moment van de bescherming (2010) bestaande uit vijf zwarte populieren (Populus nigra), zeven Canadapopulieren (Populus x canadensis), twee Hollandse iepen (Ulmus x hollandica) en een zomereik (Quercus robur) staat langs de bovenloop van de Dorrebeek, een zijbeek van de Zwalm. Deze bomen hebben respectievelijk een knothoogte van 3, 5, 2, 4,5, 2,5 en 1,8 meter. De grootste stamomtrek bedraagt 3,95 meter (gemeten op 1,50 meter hoogte, opname in 2007). De knotbomenrij is een beeldbepalend object in het graslandcomplex op het laagste punt van de beekvallei waar ze deel van uitmaakt. De omvang van de knotbomen accentueert de bomenrij. Een knotbomenrij met knotbomen van deze omvang, zeker met zwarte populier, is als beeldbepalend object vrij zeldzaam. Deze paalt aan Terwalle, een straat die afhankelijk van de geraadpleegde kaart ook wel eens Sint-Apolloniastraat wordt genoemd.

De knotbomenrij bestaat deels uit zwarte populieren, één van de zeldzaamste inheemse boomsoorten in Vlaanderen, omdat hij sinds de tweede helft van de 18de eeuw bijna volledig door de Canadapopulier (bastaard van zwarte populier met de Noord-Amerikaanse Populus deltoides) is vervangen. Er zijn slechts twee gekende locaties in Oost-Vlaanderen gekend (Elst en Oosterzele). Elke plaats van voorkomen heeft daarom een belangrijke natuurwetenschappelijke (genetische) waarde. De knotbomenrij vervult een veelheid aan cultuurhistorisch waardevolle functies (markering perceelsgrens, brandhoutproductie, vastleggen beekoever) en legt getuigenis af van een belangrijke traditionele beheersvorm uit het verleden, namelijk het knotten.

  • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DO002338, Thematisch-typologische en thematische geografische benadering van het belangrijkste houtig erfgoed in Vlaanderen: Oost-Vlaanderen, fase A.1, nr.6, Knotbomenrij met vijf zwarte populieren (S.N., 2010).

Bron     : -
Auteurs :  Van der Linden, Geert
Datum  : 2015


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Knotbomenrij van zwarte populieren [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/130784 (Geraadpleegd op 29-05-2020)