erfgoedobject

Parasoltaxus

landschappelijk element
ID
130789
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/130789

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Parasoltaxus
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

De parasoltaxus bevindt zich in een privétuin die deel uit maakt van een vroeger erf. De boom hangt deels over de afsluiting langs de Kortenhoekstraat. Het betreft een kunstmatig gevormde boom, meer bepaald een geschoren taxusboom (Taxus baccata), met een stamomtrek van 2,16 meter, een kruindiameter van 7,5 meter en een hoogte van 4 à 5 meter. De doormeter van de geschoren kruin bedraagt 7,60 meter (van noord naar zuid) en 7,40 meter (van oost naar west). De geschoren etage bevindt zich op een hoogte van 3,13 meter.

De leeftijd van de snoeivorm is moeilijk in te schatten, maar gezien de omvang mag aangenomen worden dat de boom reeds een respectabele leeftijd heeft en deel uitmaakte van het erf, dat zelf zeker teruggaat tot de 18e eeuw maar anno 2014 sterk verbouwd werd. De historische eenheid met het erf is echter bewaard gebleven. Volgens mondelinge informatie zou de taxus een restant van een verdwenen boerentuin (moestuin) met geschoren haag en geschoren vormen zijn. De hoeve zou uit 1749 dateren. Op de kabinetskaart van de Ferraris (1770-1778) en de kaart van Vandermaelen (1846-1854) worden langs de Kortenhoekstraat verschillende hoeven met losstaande gebouwen afgebeeld. In Hofstade zijn anno 2007 op vier locaties geschoren taxusvormen aanwezig, namelijk twee bij oude hoeven langs de Kortenhoekstraat, bij de watermolen en op het kerkhof. Een zekere familie Mertens, die zich op verschillende plaatsen in Hofstade vestigde, was vertrouwd met de traditie van het scheren van taxus. August De Kegel, een boomkweker in Aalst, zou zich hebben toegelegd op het kweken en verhandelen van geschoren vormen.

De taxusboom vormt een zeer sterk uitgesproken beeldbepalend object, als hoogste, dikste en oudste van de ruime regio. Omwille van zijn uitgesproken kunstsnoeivorm is deze parasoltaxus een zeldzaam en gaaf voorbeeld van een kunstsnoeivorm die in het verleden meer werd toegepast. Hij diende als zonnescherm in de privétuin. De specifieke beheervorm van het scheren van de kruin wordt op het moment van de bescherming (2014) nog toegepast. De locatie vormt een authentiek voorbeeld van een parasolsnoeivorm bij een erf.

  • Mondelinge informatie verkregen van eigenaar Keymeulen - Blindeman (30 augustus 2007).
  • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier 4.001/41002/104.1, Aalst, Hofstade, Kortenhoekstraat 111, parasoltaxus, beschermingsvoorstel (S.N., 2014).
  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.

Auteurs: Van der Linden, Geert
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Parasoltaxus [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/130789 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.