erfgoedobject

Knotlinde op het dorpsplein van Massemen

landschappelijk element
ID: 130813   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/130813

Juridische gevolgen

Beschrijving

De eeuwenoude knotlinde (Tilia x europaea) bevindt zich ten zuidoosten van de parochiekerk Sint-Martinus op het dorpsplein van Massemen. De boom heeft een stamomtrek van 7,19 m. Sinds de heraanleg van het plein staat de boom enigszins geïsoleerd op een vluchtheuvel met wat lage begroeiing rondom. De linde vormt nog één van de beeldbepalende elementen van de oude dorpskom.

Volgens dendrochronologisch onderzoek, uitgevoerd door de Universiteit Gent in 2006, wordt de ouderdom van de boom geschat tussen 378 en 440 jaar oud. Hij zou dus uit de tweede helft van de 16de eeuw of het begin van de 17de eeuw dateren. De linde is waarschijnlijk in verband te brengen met de heerlijkheid van Massemen en vormt wellicht een restant van de dreef leidend naar het herenverblijf of kasteel van de lokale heren, later hoeve Prinsenhof (cfr. de Ferrariskaart van 1770-1778). Een andere mogelijkheid is dat de boom werd aangeplant ter gelegenheid van de heropbouw van de toren en het schip van de kerk na de branden van 1579 en 1592.

  • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DO002154, Hoeve Prinsenhof (VAN DEN BOSSCHE H., 2001).
  • BOGAERT C., DUCHENE H., LANCLUS K. & VERBEECK M. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N (onuitgegeven werkdocumenten).

Bron     : -
Auteurs :  Duchêne, Helena, Van den Bossche, Hedwig, Verbeeck, Mieke


Relaties

  • Is deel van
    Dorpskom Massemen

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Knotlinde op het dorpsplein van Massemen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/130813 (Geraadpleegd op 05-12-2020)