Teksten van Knotlinde op het dorpsplein van Massemen

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/130813

Knotlinde op het dorpsplein van Massemen ()

De eeuwenoude knotlinde (Tilia x europaea) bevindt zich ten zuidoosten van de parochiekerk Sint-Martinus op het dorpsplein van Massemen. De boom heeft een stamomtrek van 7,19 m. Sinds de heraanleg van het plein staat de boom enigszins geïsoleerd op een vluchtheuvel met wat lage begroeiing rondom. De linde vormt nog één van de beeldbepalende elementen van de oude dorpskom.

Volgens dendrochronologisch onderzoek, uitgevoerd door de Universiteit Gent in 2006, wordt de ouderdom van de boom geschat tussen 378 en 440 jaar oud. Hij zou dus uit de tweede helft van de 16de eeuw of het begin van de 17de eeuw dateren. De linde is waarschijnlijk in verband te brengen met de heerlijkheid van Massemen en vormt wellicht een restant van de dreef leidend naar het herenverblijf of kasteel van de lokale heren, later hoeve Prinsenhof (cfr. de Ferrariskaart van 1770-1778). Een andere mogelijkheid is dat de boom werd aangeplant ter gelegenheid van de heropbouw van de toren en het schip van de kerk na de branden van 1579 en 1592.

  • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DO002154, Hoeve Prinsenhof (VAN DEN BOSSCHE H., 2001).
  • BOGAERT C., DUCHENE H., LANCLUS K. & VERBEECK M. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs:  Verbeeck, Mieke; Van den Bossche, Hedwig; Duchêne, Helena
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Knotlinde op het dorpsplein van Massemen [online], https://id.erfgoed.net/teksten/178092 (geraadpleegd op ).


Dorpslinde (inventarisatie Wetteren) ()

Dorpslinde, beschermd als monument bij ministerieel besluit van 1 februari 2001.

Grootbladige linde met een kruinomtrek van 719 centimeter en een hoogte van 12 meter (2007). Volgens dendrochronologisch onderzoek, uitgevoerd door de Universiteit Gent in 2006, wordt de ouderdom van de boom geschat tussen de 378 en 440 jaar oud, dus uit de tweede helft van de 16de eeuw of het begin van de 17de eeuw. Waarschijnlijk in verband te brengen met de heerlijkheid van Massemen: wellicht een restant van de dreef leidend naar het herenverblijf of kasteel van de lokale heren, later Prinsenhof (cf. de Ferrariskaart van 1771-78). Mogelijk ook werd de boom aangeplant ter gelegenheid van de heropbouw van de toren en schip van de kerk na de branden van 1579 en 1592.

  • DE BEULE Y. – GEERTS P., Merkwaardige bomen in België, 100 bomen en verhalen om te koesteren, Tielt, 2005, p. 24.
  • HANECA K., Verslag dendrochronologisch onderzoek: leeftijdschatting oude linde te Massemen, onuitgegeven, Universiteit Gent, 2006.
  • GOETHALS K. - DE PAUW R., Massemen 1019 - 1976, Massemen, 1976, p. 31-32.
  • Merkwaardige bomen van België, Brussel, 1978, p. 206.
  • UYTTENDAELE R. - CLINCKSPOOR J. - DE MOL D., Wetteren fotoarchief 1860 - 1962, Wetteren, 1985, p. 265-270.
  • VAN HEDEN R., Massemen: van de Vurst tot de Kortenbos, Wetteren, 2007, p. 22-23.

Bron: BOGAERT C., DUCHÊNE H., LANCLUS K. & VERBEECK M. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Lebbeke, Waasmunster, Hamme en Zele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20n, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs:  Verbeeck, Mieke; Duchêne, Helena
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Knotlinde op het dorpsplein van Massemen [online], https://id.erfgoed.net/teksten/178376 (geraadpleegd op ).