erfgoedobject

Knoteikenrij bij Groot Goed

landschappelijk element
ID: 130867   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/130867

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Knoteikenrij
    Deze bescherming is geldig sinds 04-12-2013

Beschrijving

De bomenrij bestaande uit (op het moment van de bescherming in 2013) vijf knotbomen van zomereik (Quercus robur) staat in een dreef aan de oostzijde van het erf van het Groot Goed, ook gekend als de Huysmanshoeve, langs de weg Bus ten noorden van Eeklo. De knoteiken maakten vermoedelijk deel uit van een langere knotbomenrij. De stamomtrekken bedragen 2,41, 2,37, 2,88, 3,10 en 3,38 meter. Knotbomen van deze soort zijn zeldzaam geworden binnen de regio.

De bomen vormen een beeldbepalend karakter binnen hun omgeving door hun verschijningsvorm (omvang en leeftijd) en goede conditie en kunnen erkend worden als hoogste, dikste en oudste van de regio. Er is sprake van een bepaalde beheervorm uit het verleden waarbij bomen werden geknot. Het opbrengsthout werd gebruikt als brand-, ambachts-, bouw-, geriefhout of loofvoedering. Daarnaast zijn de bomen ook geplant om het talud van de gracht vast te houden (en erosie tegen te gaan) en om de bodem te draineren. De specifieke cultuurhistorische beheervorm (geknot) en functie (vastleggen van talud, ontwatering, opbrengsthout) getuigen van een historische waarde en het agrarische verleden van de omgeving.

  • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier 4.001/43005/101.1, Thematisch-typologische en thematisch-geografische bescherming van het belangrijkste houtig erfgoed in Vlaanderen: Oost-Vlaanderen, fase 2A, nr. 3 (VANMAELE N., 2013).

Bron     : -
Auteurs :  Vanmaele, Nele
Datum  : 2013


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Knoteikenrij bij Groot Goed [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/130867 (Geraadpleegd op 09-07-2020)