erfgoedobject

Twee gekandelaarde welkomstlinden en geschoren hulsthaag

landschappelijk element
ID
130971
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/130971

Juridische gevolgen

Beschrijving

Langs de westzijde van de Oostmolenstraat staat een hoeve met losstaande bestanddelen die gelegen is in een boomgaard. Bij de hoeve is een gevarieerde erfbeplanting aanwezig bestaande uit een hulsthaag en twee welkomstbomen.

Historiek

De hoeve met woonhuis en schuur is opgetekend op de kabinetskaart van de Ferraris (1770-1778)en klimt dus minstens op tot de 18de eeuw. De plaats wordt op de kaart aangeduid als “Oostmeulen noort”. De hoevesite wordt omgeven door een haag, langs de straatzijde worden twee opgaande bomen weergegeven. Een kleine boomgaard omringt de gebouwen.

Beschrijving

Het boerenerf vormt een goed voorbeeld van een typische hoeve uit het Meetjesland met losse bestanddelen waarbij de erftoegang gemarkeerd wordt door welkomstbomen. De hoevegebouwen zijn ingeplant op een begraasd erf met boomgaard, van de straat gescheiden door een hulsthaag en toegankelijk via een ijzeren inrijhek aan betonnen hekpijlers tussen twee gekandelaarde linden.

De welkomstbomen zijn omwille van hun gekandelaberde vorm kunstmatige gevormde bomen. Het betreft een Hollandse linde aan de zuidkant, met een stamomtrek van 3,32 meter. De noordelijke boom is een winterlinde met een stamomtrek van 3,33 meter. De welkomstbomen die de erftoegang markeren hebben een grote symbolische rol. De linden symboliseren van oudsher vruchtbaarheid en geluk, maar moesten ook het erf en de woning beschermen tegen het kwade.

Het erf wordt door een ongeveer 140 meter lange geschoren hulsthaag met een bolvormig hulstboompje in de haag als een vorm van boerentopiary van de weg afgescheiden. Ook aan de noordzijde van het erf is een hulsthaag aangeplant. De scheerhoogte bedraagt 1,80 meter. De hulsthaag werd aangeplant om de perceelgrens te benadrukken en als afsluiting van het erf.

Zowel de linden als de hulsthaag vormen een historische eenheid met het boerenerf. Daarnaast werden ze ook gebruikt voor geriefhout en voor theebereiding. De linden worden periodiek gekandelaberd en de hagen worden geschoren, dit zijn welbepaalde cultuurhistorische beheersvormen. De erfgoedbeplanting vertoont een representatieve groeivorm en is beeldbepalend voor het erf en zelfs voor de straat. Het voorkomen van linden als welkomstbomen in duo en een hulsthaag als perceelrandbegroeiing is eerder zeldzaam te noemen.

  • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier 4.001/44001/101.1, De hoevesite (LANCLUS K. & VANMAELE N., 2014)
  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.

Bron     : -
Auteurs :  Cox, Lise, Lanclus, Kathleen, Vanmaele, Nele
Datum  : 2015


Relaties

  • Is deel van
    Hoeve met erfbeplanting


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Twee gekandelaarde welkomstlinden en geschoren hulsthaag [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/130971 (Geraadpleegd op 20-06-2021)