De Kerkelinde

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Pelt
Deelgemeente Overpelt
Straat Kerkdijk, Rodenbachlaan
Locatie Kerkdijk, Rodenbachlaan (Pelt)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Overpelt (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Houtige Beplantingen (2005 - 2013).
  • Inventarisatie Overpelt (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Lindeboom De Kerkelinde

Deze bescherming is geldig sinds 16-09-1966.

Beknopte karakterisering

Typologiegerechtsbomen, opgaande bomen
Contextopenbare pleinen
SoortTilia europaea (x) (Hollandse linde)

Afmetingen

Inventarisatie Houtige Beplantingen (05-05-2008)

Omtrek gemeten op hoogte 150 cm
(zwaarste) Omtrek stam of stoof 888 cm

Beschrijving

De Kerkelinde, een Hollandse linde (Tilia europaea (x)), bevindt zich nabij het kruispunt van de Kerkdijk met de Rodenbachlaan en staat ten westen van de parochiekerk Sint-Martinus.

Historiek

Volgens de legende werd deze boom op het einde van de 16de eeuw geplant door de overlevenden van een pestepidemie. Volgens andere bronnen zou deze boom de tweede of derde opvolger zijn van een door de vroegere bewoners van Overpelt aanbeden boom. Mogelijk werd onder deze boom recht gesproken. Aan de voet lag vroeger een steen, volgens sommigen een druïdesteen. J. Chalon vermeldt de linde in zijn boek 'Arbres remarquables de la Belgique' (1910-1912) op de achtste plaats voor zijn soort, met een omtrek van 11 meter op de grond en van 6,50 meter op manshoogte.

Beschrijving

De linde, herleid tot een stronk met takken, staat in een verhoogd plantvak en heeft een stamomtrek van 8,88 meter (gemeten op 1,50 meter hoogte, opname in 2008). De stoof heeft vijf te onderscheiden delen die in functie van het genetisch onderzoek op linden afzonderlijk bemonsterd werden. Aan de basis bedraagt de stoofomtrek 8,49 meter. In totaal is deze boom 18 meter hoog met een kroondiameter van 15 meter. Ten tijde van de bescherming was de kruin reeds afgezaagd tot op een hoogte van ongeveer 6 meter boven de grond, waarna het onderste deel nog zeer gezond en groeikrachtig bleef.

  • PAUWELS D. (2005): Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Neerpelt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N2, Brussel - Turnhout.

Bron: Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000130, Kerkelinde, briefwisseling (S.n., 1966).

Auteurs: Cox, Lise; Pauwels, Dirk & Van der Linden, Geert

Datum tekst: 2014

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Kerkdijk

Kerkdijk (Pelt)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.