Hoeve met losse bestanddelen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Hemiksem
Deelgemeente Hemiksem
Straat Assestraat
Locatie Assestraat 19, Hemiksem (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Hemiksem (actualisaties: 20-06-2007 - 20-06-2007).
  • Adrescontrole Hemiksem (adrescontroles: 17-09-2007 - 17-09-2007).
  • Inventarisatie Hemiksem (geografische inventarisatie: 01-01-1985 - 31-12-1985).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve met losse bestanddelen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Hoeve met losse bestanddelen: boerenwoning met stal
gelegen te Assestraat 19 (Hemiksem)

Deze bescherming is geldig sinds 16-07-1993.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Kasteel Hemiksemhof: park, bijgebouwen en hoeve

Deze bescherming is geldig sinds 12-09-1980.

Beschrijving

Hoeve met losstaande bestanddelen, uit het vierde kwart van de 18de eeuw (vermoedelijk van circa 1787), gelegen aan rooilijn en bij toegang tot Hemiksemhof. Bestaande uit woonhuis, met kleine omhaagde voortuin, stallingen in verlengde (nok evenwijdig met straat) en afzonderlijke langsschuur uit het vierde kwart van de 19de- of eerste kwart van de 20ste eeuw aan oostzijde (nok evenwijdig met straat).

Woonhuis met westgevel van dubbelhuistype, met vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen). Verankerd (lange ankers) bakstenen gebouw. Getraliede en beluikte beschilderde kruiskozijnen van zandsteen met duimstenen. Onderkelderde oostelijke achtergevel van twee bouwlagen met getraliede kloosterkozijnen van arduin. Rechthoekige luiken met arduinen dorpels en ten slotte enkele rechthoekige getraliede venstertjes met arduinen dorpels. Merkwaardige houten kaaskooi (?) onder lessenaarsdak aansluitend bij daklijst.

Aan westzijde, uitsprngende stalling van één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen). Rechthoekige venster met arduinen dorpel en tweetal vernieuwde rechthoekige stalvensters; gedichte poort met bewaarde duimstenen. Oostelijke achtergevel eveneens van twee bouwlagen met kloosterkozijnen van arduin, rechthoekige deur met getralied bovenlicht, gedichte rechthoekige poort met houten latei, gedichte korfboogdeur. Zuidgevel met kloosterkozijnen van arduin en rechthoekig laadluik.

Eenvoudige rechthoekige bakstenen langsschuur onder zadeldak (mechanische pannen). Rechthoekige poort met gietijzeren latei, asemgaten in puntgevel.

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N1 (A-He), Brussel - Gent.

Auteurs: Wylleman, Linda

Datum tekst: 1985

Aanvullende informatie

In het woongedeelte van de hoeve staat het jaartal 1742 op een draagbalk vermeld.

Vogels, Robert (04-10-2011 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Assestraat

Assestraat (Hemiksem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.