erfgoedobject

Gekandelaarde platanen bij Groenlaan

landschappelijk element
ID: 131145   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/131145

Juridische gevolgen

Beschrijving

De Groenlaan, een openbaar plein met een uniforme en symmetrische beplanting van gekandelaarde platanen, is een relictvoorbeeld van een pleindorp dat terug gaat tot het ontstaan van Herzele en refereert aan het vroegere gemene gebruik van een aanvankelijk veel omvangrijkere zone.

Historiek

De plaatselijke toponiemen ‘Dries’ (in de buurt van de Groenlaan en vroeger hierbij aansluitend) en ‘Groenzaard’ (van Groenzwaarde=graaskant langs de wegen) en de naam Groenlaan verwijzen naar het gemene gebruik (vaak beweiding) van gronden, wat refereert aan de Frankische periode waarin Herzele vermoedelijk gesticht werd. De kabinetskaart van de Ferraris (1770-1778) toont een plein dat overeenkomt met de configuratie van het dorpscentrum, maar met een duidelijke verbondenheid van de Groenlaan met de naastliggende dries.

Pleinen en bijgevolg ook de vroegere driesen werden naderhand vaak beplant met al dan niet opgaande bomen, zoals onder andere in Herzele het geval is. De bewaarde beplanting dateert naar schatting van het begin van de 20ste eeuw.

Beschrijving

De Groenlaan is het centrale dorpsplein van de gemeente Herzele. Langs weerszijden van het langgerekteplein (circa 480 op 15 meter) bevindt zich lintbebouwing. In het midden staan twee rijen volwassen gekandelaarde platanen (Platanus x hispanica). Op het moment van inventarisatie (2009) betrof het 69 exemplaren. Onder de bomen wordt geparkeerd en eens per week markt gehouden. De onderlinge plantafstand van de bomen bedraagt 10 à 11 bij 15 à 16 meter. Hun totale hoogte bedraagt circa 11 meter. De grootste stamomtrek bedraagt 2,87 meter.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000973, De Groenlaan (DE HAECK A., 1995).
  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000

Bron     : -
Auteurs :  De Haeck, A., Van der Linden, Geert
Datum  : 2015


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Gekandelaarde platanen bij Groenlaan [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/131145 (Geraadpleegd op 27-05-2020)