Lijnaanplantingen van paardenkastanje en es Plein Kaprijke

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kaprijke
Deelgemeente Kaprijke
Straat Plein
Locatie Plein zn (Kaprijke)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Houtige Beplantingen (2005 - 2013).

Juridische gevolgen

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Kaprijke

Deze bescherming is geldig sinds 18-09-1981.

is deel van de bescherming als monument Dorpsplein met openbare ruimte

Deze bescherming is geldig sinds 12-12-2002.

Beknopte karakterisering

Typologiebomenrijen, opgaande bomen
Contextopenbare pleinen
SoortAesculus hippocastanum (witte paardenkastanje), Fraxinus excelsior (gewone es)

Beschrijving

Het Plein, voorheen bekend als Veld, was een zeer groot rechthoekig dorpsplein waarvan de zuidelijke helft tussen 1850 en 1900 verkaveld werd. De resterende begraasde pleinen zijn met dubbele rijen monumentale bomen afgezoomd, respectievelijk witte paardenkastanjes (Aesculus hippocastanum) en essen (Fraxinus exelsior). Het noordelijke deel van het beboomde Plein met zijn unieke aanleg is het grootste dorpsplein van Oost-Vlaanderen.

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert

Datum tekst: 2016

Relaties

maakt deel uit van Dries van Kaprijke

Plein, Voorstraat (Kaprijke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.