Lijnaanplanting met opgaande es

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kaprijke
Deelgemeente Kaprijke
Straat Voorstraat
Locatie Voorstraat zonder nummer (Kaprijke)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Houtige Beplantingen (2005 - 2013).

Juridische gevolgen

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Kaprijke

Deze bescherming is geldig sinds 18-09-1981.

is deel van de bescherming als monument Openbare ruimte Voorstraat

Deze bescherming is geldig sinds 12-12-2002.

Beknopte karakterisering

Typologiebomenrijen, opgaande bomen
Contextdriesen
SoortFraxinus excelsior (gewone es)

Beschrijving

De brede en lang uitgerekte Voorstraat is een mooi voorbeeld van een voormalige dries. De brede straat werd beplant met een rij opgaande essen in een ruim plantverband.

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert

Datum tekst: 2016

Relaties

maakt deel uit van Dries van Kaprijke

Plein, Voorstraat (Kaprijke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.