erfgoedobject

Twee zuilvormige zomereiken bij Kasteel Edelhof

landschappelijk element
ID
131388
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/131388

Juridische gevolgen

Beschrijving

De solitaire groep van twee zuilvormige zomereiken werd aangeplant tijdens de tweede helft van de 19de eeuw in het park in landschappelijke stijl bij het kasteel Edelhof.

De solitaire groep van twee zuilvormige zomereiken (Quercus robur ‘Fastigiata’), in het centrum van Munsterbilzen, staat in het grasveld voor de bijgebouwen van het kasteel Edelhof, waarmee deze bomen een historische eenheid vormen. Ze maken integraal deel uit van deze site en vormen de blikvangers van het Leroyplein. Het kasteel Edelhof, gelegen tegenover de abdij, werd gebouwd tijdens de tweede helft van de 19de eeuw als een sober landhuis in classicistische stijl met aanhorigheden. Het park in landschappelijke stijl, waarvan de aanleg geregistreerd is op de Dépôtkaart van 1871, strekt zich uit ten noorden van het landhuis. Leon Matthijs (1830-1907), lange tijd burgemeester van Munsterbilzen en lid van de bestendige Deputatie van Limburg, was één van de bewoners van het kasteel.

De solitaire bomengroep is beeldbepalend in de ruime omgeving. De opgaande bomen hebben vanaf de wortelvoet afstaande takken en vormen bijgevolg een zeer brede kroon. De groeivorm is representatief voor de soort. Met een respectievelijke stamomtrek van 4,20 meter en 3,94 meter (gemeten op 1,50 meter hoogte, opname in 2013) behoren deze exemplaren tot de dikste van Vlaanderen, meer bepaald tot de top twintig voor deze soort. Ze zijn aangeplant als blikvanger omwille van hun speciale habitus. Het gebruik van bomen met een specifieke habitus zoals ‘Fastigiata’-vormen zijn een kenmerk van de parkaanleg in landschappelijke stijl evenals de gekozen aanplantwijze, namelijk een kleine solitaire groep.

Volgens ‘de criteria voor de bescherming als monument van het belangrijkste gekende houtig erfgoed in Vlaanderen’ wordt een ellipsvormige zone, gevormd door twee cirkels met een straal van 30 meter rondom de bomen (10 meter kruinstraal plus standaard 20 meter) mee opgenomen in de bescherming.


Bron     : Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL002579, Solitaire groep zomereiken, (S.n., 2010).
Auteurs :  Van der Linden, Geert
Datum  :


Relaties

  • Is deel van
    Kasteeldomein Edelhof


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Twee zuilvormige zomereiken bij Kasteel Edelhof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/131388 (Geraadpleegd op )