Parochiekerk Sint-Niklaas

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Maasmechelen
Deelgemeente Uikhoven
Straat Schoorstraat
Locatie Schoorstraat 11, Maasmechelen (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Maasmechelen (adrescontroles: 12-06-2007 - 12-06-2007).
  • Inventarisatie Maasmechelen (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Niklaas

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Neogotische kerk van 1855. In 1939 bouwt architect K. Gessler haaks op de noordelijke zijbeuk een nieuwe kerk.

In de plattegrond is de schikking van de oude kerk af te lezen, een driebeukig schip met ingebouwde westtoren, koor van één rechte travee met driezijdige sluiting, geflankeerd door een sacristie. De oorspronkelijke noordzijbeuk verdween en haaks op het middenschip staat nu de nieuwe kerk met een driebeukig schip met brede middenbeuk en smalle zijbeuken, en een koor van één rechte travee en driezijdige sluiting; portaal aan de westzijde.

De oude kerk is een bakstenen gebouw onder zadeldak (leien). De voorgevel heeft een spitsboogportaal in een hardstenen omlijsting, waarboven een spitsboogvenster; spitsboogvormig galmgat in elke gevel van de toren; ingesnoerde naaldspits (leien). Spitsboogvensters in een geprofileerde bakstenen omlijsting. De nieuwe kerk is eveneens van baksteen; steunberen ritmeren de geledingen. Bakstenen, drieledige spitsboogvensters. Bakstenen spitsboogportaal.

Het interieur van de oude kerk is bepleisterd. Beuken gescheiden door middel van een spitsboogarcade op hardstenen zuilen met bladkapiteel. Overdekking door middel van kruisribgewelven tussen spitsbooggordelbogen; kruisribgewelven over de behouden rechterzijbeuk; kruisrib- en straalgewelf over het koor.

De nieuwe kerk heeft een bakstenen gewelf op betonnen spitsbooggordelbogen.

Mobilair

Beeld van Sint-Lucia, eik (eerste helft 16de eeuw); beeld van Sint-Niklaas, gepolychromeerd hout (17de eeuw). Neogotische zijaltaren, eik (tweede helft 19de eeuw). Twee biechtstoelen, eik, één neoclassicistisch (midden 19de eeuw), één neogotisch (tweede helft 19de eeuw). Hardstenen doopvont. Neogotische glasramen (tweede helft 19de eeuw). Op het kerkhof, verschillende grafkruisen (17de eeuw).

  • GEUKENS B., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Limburg. Kanton Maasmechelen. Brussel, 1972, p.31-32.

Bron: Schlusmans F. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Bilzen - Maasmechelen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1996

Relaties

maakt deel uit van Uikhoven

Uikhoven (Maasmechelen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.