Opgaande bruine beuk bij landhuis Heidehof

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Kapellen
Deelgemeente Kapellen
Straat Kapelsestraat
Locatie Kapelsestraat 45 (Kapellen)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Opgaande bruine beuk bij landhuis Heidehof

Deze bescherming is geldig sinds 02-08-2010.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Landhuizen met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 07-03-1994.

Beknopte karakterisering

Afmetingen

Inventarisatie Houtige Beplantingen (23-10-2013)

Totale hoogte 18 m
Hoogte takvrije stam 1,5 m

Beschrijving

De bruine beuk (Fagus sylvatica ‘Atropunicea’) bij het landhuis Heidehof werd omstreeks 1890 aangeplant tijdens de aanleg van de tuin in landschappelijke stijl.

Historiek

De bruine beuk staat als een beeldbepalende, solitaire boom in een grasperk aan het landhuis Heidehof, later omgevormd tot Rijksinternaat. Deze beuk werd vermoedelijk omstreeks 1890 aangeplant bij de aanleg van de tuin in landschappelijke stijl.

Beschrijving

De beuk staat voor het landhuis Heidehof, meer bepaald ten zuidoosten ervan, en is vanop de straat zichtbaar. De beuk heeft door zijn positie en omvang een beeldbepalend karakter in de parkaanleg en vormt een baken in het centrum van het park. De totale hoogte van deze opgaande boom bedraagt circa 18 meter, de hoogte van de takvrije stam circa 1,5 meter (opname in 2010). Gezien de omvang van de boom, de representatieve groeivorm en de directe relatie met het landhuis is deze bruine beuk zeldzaam te noemen en heeft hij een exemplarische waarde voor vergelijkbare locaties.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA002503, Bruine beuk Heidehof (Artois D., 2010).

Bron: -

Auteurs: Artois, Dirk & Cox, Lise

Datum tekst: 2010

Relaties

maakt deel uit van Het Rood

Bonapartelaan, Kapelsestraat, Mertensstraat, Parijseweg, Pelgrimsstraat, Starrenhoflaan, Waterstraat...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kapelsestraat

Kapelsestraat (Kapellen)

is gerelateerd aan Landhuis Heidehof

Kapelsestraat 45, Kapellen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.