erfgoedobject

Knoteikenrij langs de Uilelei

landschappelijk element
ID: 131465   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/131465

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Knoteikenrij
    Deze bescherming is geldig sinds 02-08-2010

Beschrijving

De knotbomenrij van zomereik (Quercus robur) langs de westzijde van de Uilelei, ten noordoosten van de dorpskern van Onze-Lieve-Vrouw-Waver, bestaat uit een twintigtal knoteiken. De 217 meter lange bomenrij vormt in een open akkergebied de scheiding tussen de akker ten westen van de weg en de Uilelei. De bomenrij bevindt zich op de perceelsgrens. Naast een functie als perceelsscheiding dienden de knotbomen ook voor de productie van brand- en/of geriefhout. Aangezien het gebruik van dergelijk hout sterk is verminderd en ten gevolge van de schaalvergroting van de landbouw zijn tal van dergelijke boomsoorten verdwenen. Deze bomenrij vormt bijgevolg een voorbeeld van een beheersvorm uit het verleden.

Deze knotbomen met representatieve groeivorm zijn een belangrijk beeldbepalend object in de ruime omgeving. Met een dergelijk aantal bomen waarvan het onderhoud behouden is gebleven, is deze knoteikenrij zeldzaam te noemen en bezit ze een hoge representativiteitswaarde voor het beperkt aantal gelijkaardige locaties dat gekend is.


Bron     : Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA002503, Uilelei, knoteikenrij (S.N., 2010).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  : 2010


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Knoteikenrij langs de Uilelei [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/131465 (Geraadpleegd op 04-06-2020)