erfgoedobject

Knotes op perceelsgrens

landschappelijk element
ID
131474
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/131474

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Gewone es
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

De beeldbepalende knotes in het gehucht Hagelstein markeert de grens tussen twee weidepercelen en is het resultaat van een oude beheersvorm. De gewone es bevindt zich in een open weidegebied op de grens tussen twee percelen in het gehucht Hagelstein, ten zuiden van Remersdaal op een 50-tal meter van de grens met Aubel. De vitale, maar volledig holle knotes is ongeveer 10 m hoog, de hoogte van de takvrije stam en de knothoogte bedragen ongeveer 3 m. Met zijn omvang van 4,60 m (gemeten op 1,50 meter hoogte, opname in 2013) behoort deze knotes zeker tot de oudste van ons land. Door de hoge leeftijd van deze knotboom kan er vrijwel zeker van uit gegaan worden dat het om autochtoon genetisch materiaal gaat. De boom markeert de grens tussen twee percelen en is waarschijnlijk een restant van een houtkant. De gewone es is een veel gebruikte boom voor het markeren en vastleggen van kadastrale percelen en is geschikt om te knotten. De knotes heeft hier een ruimtelijk structurerende functie als één van de weinige bakens in een graslandcomplex. De beeldbepalende waarde is hoog omwille van de omvang van zijn stam. De esthetische en wetenschappelijke waarde is eveneens hoog omwille van de respectabele leeftijd, omvang en grillige vorm van de knotes.


Bron     : Archief Onroerend Erfgoed Limburg, beschermingsdossier DL002579, Houtig erfgoed (S.n., 2010).
Auteurs :  Van der Linden, Geert
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Knotes op perceelsgrens [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/131474 (Geraadpleegd op )