Dijk met 20 knoteiken

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Aarschot
Deelgemeente Langdorp
Straat Peperstraat
Locatie Peperstraat (Aarschot)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Knotbomen van zomereik en delen van straten

Deze bescherming is geldig sinds 12-07-2010.

Beknopte karakterisering

Typologiebomenrijen, knotbomen
Contextdijken
SoortQuercus robur (zomereik)

Afmetingen

Inventarisatie Houtige Beplantingen (23-10-2013)

Totale hoogte 16 m
Grootste diameter boomkruin of struik 9 m
Omtrek gemeten op hoogte 150 cm
(zwaarste) Omtrek stam of stoof 178 cm
Aantal 20 st
Aantal rijen 1 st

Beschrijving

De knotbomenrij van twintig knotbomen van zomereik (Quercus robur) bevindt zich op een oude dijk ten oosten van de dorpskern van Langdorp. Tussen de knoteiken komen ook opgaande bomen voor. De grootste knoteik heeft een stamomtrek van 1,78 meter op 1,50 meter hoogte en is 16 meter hoog. De grootste diameter van de kroon bedraagt 9 meter.

In het kleinschalig landschap van de Zuiderkempen vormen knoteiken een beeldbepalend object. Langs de onverharde veldweg op de oude dijk is de representatieve groeivorm van de knotbomen goed waar te nemen. Het knotten van eiken was vroeger een wijdverspreide snoeivorm in deze regio. Deze beheervorm raakte in onbruik, waardoor knoteiken de laatste decennia stelselmatig uit het landschap verdwenen. De knoteiken voorzagen de lokale gemeenschap van onder andere rijshout, geriefhout, brandhout of loofvoedering. De knoteiken werden meestal langs perceelranden aangeplant, als markering van de perceelgrenzen. Vaak komen de knotbomenrijen, zoals in dit geval, voor op een aarden wal om een te hoge (grond)waterstand te vermijden. Om deze reden bevindt de bomenrij van zomereiken zich op een dijk aan de rand van de Demervallei. Als lineair element versterkt de knoteikenrij de langwerpige perceelstructuur van de omgeving. De dijk met de onverharde veldweg en de bomenrij draagt bij tot het landelijk karakter van de omgeving.

Bron: Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DB002306, Houtig erfgoed Vlaams-Brabant, fase A.1, nr.40.

Auteurs: Van Ormelingen, Jan

Datum tekst: 2009

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.