Knotbomenrij met 32 knoteiken

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Aarschot
Deelgemeente Langdorp
Straat Elsleukenstraat
Locatie Elsleukenstraat (Aarschot)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Knotbomen van zomereik en delen van buurtwegen

Deze bescherming is geldig sinds 12-07-2010.

Beknopte karakterisering

Afmetingen

Inventarisatie Houtige Beplantingen (23-10-2013)

Totale hoogte 12 m
Grootste diameter boomkruin of struik 9 m
Omtrek gemeten op hoogte 150 cm
(zwaarste) Omtrek stam of stoof 173 cm
Aantal 32 st
Aantal rijen 1 st

Beschrijving

De knotbomenrij van 32 knotbomen van zomereik (Quercus robur) staat langsheen een onverharde veldweg die aansluit op de Elsleukenstraat in het noorden van de Aarschotse deelgemeente Langdorp. Het gaat om de Sildonkbosweg (buurtwegen nummers 114 en 115) die in de 18de eeuw doorliep naar het Herseltse gehucht Varenwinkel. Het kleinschalig en gevarieerd landschap in de directe omgeving van de bomenrij is vrij goed bewaard gebleven. Van de 18de eeuwse heide zijn er echter geen overblijfselen bewaard. De grootste knoteik uit deze bomenrij heeft een stamomtrek van 1,73 meter op 1,50 meter hoogte en is 12 meter hoog (opname in 2009). De grootste diameter van de kroon bedraagt negen meter.

In het kleinschalig landschap van de Zuiderkempen vormen knoteiken een beeldbepalend object. Langsheen de onverharde veldweg is de representatieve groeivorm van de knotbomen goed waar te nemen. Het knotten van eiken was vroeger een wijdverspreide snoeivorm in deze regio. Deze beheervorm raakte in onbruik, waardoor knoteiken de laatste decennia stelselmatig uit het landschap verdwenen. Het hout verkregen door het knotten van de eiken werd onder andere gebruikt als rijshout, geriefhout, brandhout of loofvoedering. De knoteiken werden meestal langs perceelranden aangeplant, als markering van de perceelgrenzen. Als lineair element versterkt de knoteikenrij de langwerpige perceelstructuur van de omgeving.

Bron: Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, digitaal Beschermingsdossier DB002306, Houtig erfgoed Vlaams-Brabant, fase A.1, nr.43.

Auteurs: Van Ormelingen, Jan

Datum tekst: 2009

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.