Scheldeschorren met rijshoutaanplanting

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Bornem
Deelgemeente Bornem
Straat Dijkstraat, Sas
Locatie Dijkstraat zn, Sas zn (Bornem)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie houtige beplantingen Bornem (geografische inventarisatie: 2012 - 2013).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Ter hoogte van het Sas op de Oude Schelde ligt een schorrengebied dat oorspronkelijk gebruikt werd voor de wijmen- of wissenteelt. De voormalige grienden zijn verbost maar de aanwezigheid van soorten zoals schietwilg, gele bindwilg, katwilg en amandelwilg wijst nog op het vroeger gebruik en beheer als hakhout.

Bron: -

Auteurs: Verdurmen, Inge

Datum tekst: 2015

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sas

Sas (Bornem)

omvat Drie populieren als bakenbomen

Sas zn (Bornem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.