erfgoedobject

Meerstammige zomerlinde kasteeldomein Vordenstein

landschappelijk element
ID: 131545   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/131545

Juridische gevolgen

Beschrijving

De zomerlinde (Tilia platyphyllos) bevindt zich samen met twee gelijkaardige exemplaren in het weiland voor de ommuurde moestuin van de oranjerie van het domein Vordenstein en vormt een beeldbepalend element in het zuidwesten van het park. Het omringende park van het domein Vordenstein bleef bewaard, nadat het kasteel in 1946 gesloopt en door een villa vervangen werd.

De omtrek van de 28 meter hoge zomerlinde bedraagt 9,75 meter (gemeten op 1,50 meter hoogte, opname in 2009). De boom heeft een diameter van 25 meter. Het betreft een meerstammig exemplaar, mogelijks ontstaan door hakhoutbeheer.

De drie exemplaren staan mooi op een rij, wat doet vermoeden dat het restanten zijn uit een lijnaanplanting. Op de Ferrariskaart wordt ongeveer op die plaats een dreef ingetekend en zijn mogelijks de bomen behouden als reminiscentie bij de latere heraanleg in de 19de eeuw. Vermoedelijk zijn de bomen toen herleid tot stronken en heeft men, de voor lindes typische opslag op de stambasis behouden, de op struik gezette bomen later uitgroeien tot de meerstammige bomen.

Het grootste exemplaar is tienstammig. Een studie van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) heeft aangetoond dat de linde een zuivere vertegenwoordiger van de soort is. Gelet op de omvang van de boom is de kans dat het om autochtoon genetisch materiaal gaat bijzonder groot. Eén van de stammen is in het verleden afgebroken. De linde is een duidelijk herkenningspunt vanop de openbare weg en in het park. Door het grote aantal stammen is het qua omvang de grootste gekende zomerlinde in de streek. Gezien de locatie en de representatieve groeivorm is de linde zeldzaam te noemen en bezit deze boom een exemplarische waarde voor gelijkaardige locaties.

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.)
  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA00253, Zomerlinde Vordenstein (S.N., 2010).
  • PLOMTEUX G. 1985: Domein Vordenstein [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14315 (geraadpleegd op 12 februari 2015).

Bron     : -
Auteurs :  Plomteux, Greet, Van der Linden, Geert
Datum  : 2015


Relaties

  • Is deel van
    Domein Vordenstein

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Meerstammige zomerlinde kasteeldomein Vordenstein [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/131545 (Geraadpleegd op 11-07-2020)