Houtkant als erosiebestrijding

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Sint-Martens-Voeren
Straat De Plank
Locatie De Plank zonder nummer (Voeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (Mei 2010 - Juni 2011).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als landschapsatlasrelict 's Graven-, Sint-Martens- en Sint-Pietersvoeren

Deze vaststelling is geldig sinds 24-12-2008.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De gemengde steilrand staat in de buitenbocht van een S-bocht van De Plank. De houtkant staat op een talud tussen weilanden en de straat naar het gehucht Krindaal. In het oosten gaat de houtkant over in een meidoornhaag. Krindaal is bovenaan een droogdal dat in het Veursdal uitmondt.

  • BATS H. 2007: Aanduidingsdossier ankerplaats ‘(s Graven)Voeren, Sint-Marten en Sint-Pieter' , definitieve aanduiding 24/12/2008. Agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel.

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert & Vanmaele, Nele

Datum tekst: 2014

Relaties

maakt deel uit van De Planck

De Plank (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.