Restant van een kaphaag bij vakwerkschuur

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Sint-Martens-Voeren
Straat Schilberg
Locatie Schilberg zonder nummer (Voeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (Mei 2010 - Juni 2011).

Juridische gevolgen

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Vakwerkschuur: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 20-11-2001.

Beknopte karakterisering

Typologiekaphagen
Contexterven, perceelsgrenzen
SoortFraxinus excelsior (gewone es)

Beschrijving

De kaphaag staat op de perceelsgrens van het erf bij de vakwerkschuur Schilberg. De kaphaag bestaat uit gewone es. Rondom de schuur zijn nog verschillende restanten van erfbeplanting aanwezig.

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert & Vanmaele, Nele

Datum tekst: 2015

Relaties

maakt deel uit van Sint-Martens-Voeren

Sint-Martens-Voeren (Voeren)

is gerelateerd aan Bomenrij van es bij poel

Schilberg zonder nummer (Voeren)

is gerelateerd aan Knothaagbeuk bij vakwerkschuur

Schilberg zonder nummer (Voeren)

is gerelateerd aan Op stam gezette hazelaar bij vakwerkschuur

Schilberg zonder nummer (Voeren)

is gerelateerd aan Opgaande beuk als hoekboom

Schilberg zonder nummer (Voeren)

is gerelateerd aan Opgaande eik bij vakwerkschuur

Schilberg zonder nummer (Voeren)

is gerelateerd aan Vakwerkschuur

Schilberg zonder nummer, Voeren (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.