Houtkant op talud langs holle weg

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Sint-Martens-Voeren
Straat Berg
Locatie Berg zonder nummer (Voeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (Mei 2010 - Juni 2011).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als landschapsatlasrelict 's Graven-, Sint-Martens- en Sint-Pietersvoeren

Deze vaststelling is geldig sinds 24-12-2008.

Beknopte karakterisering

Typologiegeschoren hagen, vastleggingshagen, houtkanten, veekeringshagen
Contextholle wegen, natuurlijke taluds, perceelsgrenzen, weilanden
SoortCarpinus betulus (gewone haagbeuk), Cornus sanguinea (rode kornoelje), Corylus avellana (gewone hazelaar), Crataegus (meidoorn), Fraxinus excelsior (gewone es), Prunus spinosa (sleedoorn), Quercus robur (zomereik), Tilia cordata (winterlinde, kleinbladige linde)

Beschrijving

De gemengde houtkanten bevinden zich zowel op de taluds parallel met de hoogtelijnen, als langs de holle weg dwars daarop, die de weg Berg met Heijdt verbindt. De houtkanten bestaan uit hakhout en opgaande bomen van gewone es, rode kornoelje, sleedoorn, meidoorn, zomereik, hakhout van gewone hazelaar, knotbomen van haagbeuk, en hakhout van winterlinde.

Er zijn relicten van weerhagen, namelijk meidoornhagen die als veekeringshagen op de perceelsgrenzen werden aangeplant.

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert & Vanmaele, Nele

Datum tekst: 2011

Relaties

maakt deel uit van Berg

Berg (Voeren)

is gerelateerd aan Gekandelaarde winterlinde als hoekboom

Berg zonder nummer (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.