Houtkanten bij holle weg

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Sint-Martens-Voeren
Straat Berg
Locatie Berg zonder nummer (Voeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (Mei 2010 - Juni 2011).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als landschapsatlasrelict 's Graven-, Sint-Martens- en Sint-Pietersvoeren

Deze vaststelling is geldig sinds 24-12-2008.

Beknopte karakterisering

Typologievastleggingshagen, houtkanten, veekeringshagen
Contextholle wegen
SoortAcer pseudoplatanus (gewone esdoorn), Corylus avellana (gewone hazelaar), Crataegus (meidoorn), Fraxinus excelsior (gewone es), Prunus avium (zoete kers, boskers), Quercus robur (zomereik), Salix (wilg), Salix alba (schietwilg)

Beschrijving

De gemengde houtkant bevindt zich op de taluds van een holle weg in het verlengde van 'Berg'. Er is een oude eikenhakhoutstoof met boomkruis. Zomereik komt voor als hakhout, knotbomen en opgaande bomen. Er is hakhout van gewone hazelaar, schietwilg en andere wilg, hakhout en opgaande bomen van gewone esdoorn, opgaande bomen van zoete kers, knotbomen van gewone es, en meidoorn op de kop van het talud als veekering. Er is een natuurlijke verrijking met sleedoorn en kardinaalsmuts.

In de omgeving is een dassenburcht.

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert & Vanmaele, Nele

Datum tekst: 2011

Relaties

maakt deel uit van Berg

Berg (Voeren)

maakt deel uit van Holle weg Berg

Berg (Voeren)

omvat Kruisboom van eikenhakhout

Berg (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.