Houtkant op talud

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Sint-Martens-Voeren
Straat Bauwerd
Locatie Bauwerd zonder nummer (Voeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (Mei 2010 - Juni 2011).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als landschapsatlasrelict 's Graven-, Sint-Martens- en Sint-Pietersvoeren

Deze vaststelling is geldig sinds 24-12-2008.

Beknopte karakterisering

Typologievastleggingshagen, houtkanten
Contextnatuurlijke taluds
SoortBetula pendula (ruwe berk), Corylus avellana (gewone hazelaar), Ilex aquifolium (scherpe hulst, groene hulst), Prunus avium (zoete kers, boskers), Quercus robur (zomereik), Robinia pseudoacacia (gewone robinia, gewone acacia), Rosa (roos)

Beschrijving

De houtkant op talud staat ten zuiden van een onverharde weg. De voorkomende soorten zijn zoete kers, ruwe berk, gewone robinia, zomereik, hulst, roos en gewone hazelaar.

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert & Vanmaele, Nele

Datum tekst: 2011

Relaties

maakt deel uit van Veurs

Veurs (Voeren)

is gerelateerd aan Voetweg naar Veurs

Bauwerd (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.