Houtkanten op talud holle weg

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Sint-Martens-Voeren
Straat Veurs
Locatie Veurs zonder nummer (Voeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (Mei 2010 - Juni 2011).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als landschapsatlasrelict 's Graven-, Sint-Martens- en Sint-Pietersvoeren

Deze vaststelling is geldig sinds 24-12-2008.

Beknopte karakterisering

Typologievastleggingshagen, houtkanten, veekeringshagen
Contextbossen, holle wegen
SoortCarpinus betulus (gewone haagbeuk), Corylus avellana (gewone hazelaar), Crataegus (meidoorn), Fraxinus excelsior (gewone es), Ilex aquifolium (scherpe hulst, groene hulst), Quercus robur (zomereik), Ribes rubrum (gewone aalbes, trosbes, aalbes), Tilia cordata (winterlinde, kleinbladige linde), Ulmus (iep, olm)

Beschrijving

De houtkant op het talud van de holle weg die vanuit Veurs naar het zuiden loopt bestaat uit zeer oude knotbomen van gewone haagbeuk, winterlinde, olm, zomereik, gewone hazelaar, knotbomen en hakhout van gewone es, hulst en gewone aalbes. Op de kop van het talud staat meidoorn als veekeringshaag.

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert & Vanmaele, Nele

Datum tekst: 2011

Relaties

maakt deel uit van Veurs

Veurs (Voeren)

is gerelateerd aan Geknotte haagbeuk als hoekboom

Veurs zonder nummer (Voeren)

is gerelateerd aan Holle weg naar Vrouwenbos

Sint-Martens-Voeren (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.