Houtkant op talud langs weg bij bosrand

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Sint-Martens-Voeren
Straat Veurs
Locatie Veurs zonder nummer (Voeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (Mei 2010 - Juni 2011).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als landschapsatlasrelict 's Graven-, Sint-Martens- en Sint-Pietersvoeren

Deze vaststelling is geldig sinds 24-12-2008.

Beknopte karakterisering

Typologievastleggingshagen, houtkanten
Contextbossen, natuurlijke taluds, weilanden
SoortCorylus avellana (gewone hazelaar), Fagus sylvatica (gewone beuk), Fraxinus excelsior (gewone es), Prunus avium (zoete kers, boskers), Sorbus aucuparia (wilde lijsterbes)

Beschrijving

De gemengde houtkant bevindt zich op een talud bij een weg aan de westelijke bosrand van het Veursbos. Hakhout van gewone beuk, hakhout en opgaande bomen van gewone es en opgaande bomen van zoete kers komen voor. Ook gewone hazelaar en wilde lijsterbes zijn in de houtkant aanwezig.

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert & Vanmaele, Nele

Datum tekst: 2011

Relaties

maakt deel uit van Veurs

Veurs (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.