Haagbeuken haag met uitgeschoren hofgat

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Maarkedal
Deelgemeente Schorisse
Straat Omer Wattezstraat
Locatie Omer Wattezstraat 2 (Maarkedal)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Geografische inventarisatie houtige beplantingen Maarkedal (geografische inventarisatie: 2005 - 2013).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Afmetingen

Inventarisatie Houtige Beplantingen (12-10-2010)

Lengte 30 m

Beschrijving

In de Omer Wattezstraat, op de hoek met de Stokstraat staat aan de straatzijde, op het erf van een verbouwd hoevetje, een oude geschoren erfafsluiting van haagbeuken. Twee oude haagbeuken flankeren vermoedelijke de oude toegangspoort tot de hoeve. Er is natuurlijke bijmenging van meidoorn, es, vlier, taxus en gladde iep. De afstand tussen de twee haagbeuken bedraagt circa 3 m en wordt met naar elkaar toe geleide takken overwelfd. In de haag is een boogvormig hofgat uitgeschoren. De haag staat dicht bij de hoeve en beschermt het gebouw tegen gure weersinvloeden. Dit is een typische schermbeplanting die werd toegepast bij kwetsbare constructies zoals vakwerk en strodaken.

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert

Datum tekst: 2015

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Schorisse

Schorisse (Maarkedal)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.