Lindenhakhoutstoven bij de Zoete Waters

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Oud-Heverlee
Deelgemeente Oud-Heverlee
Straat Maurits Noëstraat
Locatie Maurits Noëstraat (Oud-Heverlee)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Houtige Beplantingen (2005 - 2013).

Juridische gevolgen

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Site Het Zoet Water

Deze bescherming is geldig sinds 02-02-2000.

Beknopte karakterisering

Typologiehoutkanten
SoortTilia platyphyllos (zomerlinde, grootbladige linde)

Beschrijving

In de buurt van de Zoete Waters te Oud-Heverlee komen op verschillende locaties concentraties van lindenhakhoutstoven voor. Deze plaats, langs de Maurits Noëstraat, is er één van.

Bron: -

Auteurs: Kinnaer, Anse & Van der Linden, Geert

Datum tekst: 2016

Relaties

is gerelateerd aan Het Zoet Water

Maurits Noëstraat, Meerdaalweg, Witte Bomendreef (Oud-Heverlee)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.