Twee knothaagbeuken

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Sint-Pieters-Voeren
Straat Waterval
Locatie Waterval zonder nummer (Voeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (Mei 2010 - Juni 2011).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als landschapsatlasrelict 's Graven-, Sint-Martens- en Sint-Pietersvoeren

Deze vaststelling is geldig sinds 24-12-2008.

Beknopte karakterisering

Typologieknotbomen
Contextgraslanden, perceelsgrenzen, valleien
SoortCarpinus betulus (gewone haagbeuk)

Afmetingen

Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (26-04-2011)

Omtrek gemeten op hoogte 150 cm
(zwaarste) Omtrek stam of stoof 273 cm
Knot- of scheerhoogte 3 m

Beschrijving

Twee knothaagbeuken staan op de perceelsgrens van graslanden in de vallei van de Voer. De zuidelijke knothaagbeuk staat op een steilrandje van de Voer, met stamomtrek 273 cm en knothoogte 3 m. De noordelijke knotboom staat op de perceelsgrens van graslanden die verder van de Voer liggen.

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert & Vanmaele, Nele

Datum tekst: 2011

Relaties

maakt deel uit van Sint-Pieters-Voeren

Sint-Pieters-Voeren (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.