Geschoren prieel van gele kornoelje in oude moestuin

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente 's Gravenvoeren
Straat Kloosterstraat
Locatie Kloosterstraat 40 (Voeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (Mei 2010 - Juni 2011).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als landschapsatlasrelict 's Graven-, Sint-Martens- en Sint-Pietersvoeren

Deze vaststelling is geldig sinds 24-12-2008.

Beknopte karakterisering

Afmetingen

Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (27-05-2011)

Totale hoogte 3,5 m
Grootste diameter boomkruin of struik 4,2 m

Beschrijving

Het geschoren prieeltje van gele kornoelje maakt deel uit van een moestuinsite langs de Voer. Het loverprieel staat naast een houten kruis.

Het prieeltje heeft een diameter van circa 4,2 meter en is 3,5 meter hoog (opname in 2011). Het prieeltje bevindt zich tegenover het ursulinnenklooster te ’s Gravenvoeren, te midden van een bebouwde omgeving. Dit prieeltje vertoont een representatieve groeivorm voor de soort en is een mooie topiary van gele kornoelje. Het prieeltje is een sierelement in een oude moestuinsite en getuigt van een oude beheersvorm uit het verleden. Deze topiary heeft een hoge ruimtelijk structurerende en beeldbepalende functie in het centrum van ’s Gravenvoeren en vormt een traditioneel groenelement in het dorpscentrum.

Bron: Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL002579, Houtig erfgoed, beschermingsdossier (S.N., 2009).

Auteurs: Van der Linden, Geert

Datum tekst: 2009

Relaties

maakt deel uit van Kloosterstraat

Kloosterstraat (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.