Kaphaag van haagbeuk bij rand Vrouwenbos

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Sint-Pieters-Voeren
Straat Sint-Pieterstraat
Locatie Sint-Pieterstraat zonder nummer (Voeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (Mei 2010 - Juni 2011).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als landschapsatlasrelict 's Graven-, Sint-Martens- en Sint-Pietersvoeren

Deze vaststelling is geldig sinds 24-12-2008.

Beknopte karakterisering

Typologiekaphagen
Contextbossen, perceelsgrenzen
SoortAcer campestre (veldesdoorn, Spaanse aak), Carpinus betulus (gewone haagbeuk), Crataegus monogyna (eenstijlige meidoorn), Fagus sylvatica (gewone beuk), Mespilus germanica (mispel), Quercus robur (zomereik)

Afmetingen

Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (27-04-2011)

Lengte 160 m

Beschrijving

De kaphaag van haagbeuk bevindt zich op de westrand van het Vrouwenbos, bij de grens met een hoogstamboomgaard. De 160m lange kaphaag bestaat behalve uit knotbomen van haagbeuk, met knothoogte 180 cm, uit knotbomen van gewone beuk en zomereik. De perceelsrandbegroeiing bevat tevens mispel, eenstijlige meidoorn en veldesdoorn.

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert & Vanmaele, Nele

Datum tekst: 2011

Relaties

maakt deel uit van Sint-Pieterstraat

Sint-Pieterstraat (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.