Houtkant van doorgeschoten meidoorn op talud

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Sint-Pieters-Voeren
Straat Veld, Commanderieshof
Locatie Commanderieshof zonder nummer, Veld zonder nummer (Voeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (Mei 2010 - Juni 2011).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als landschapsatlasrelict 's Graven-, Sint-Martens- en Sint-Pietersvoeren

Deze vaststelling is geldig sinds 24-12-2008.

Beknopte karakterisering

Typologievastleggingshagen, houtkanten
Contextnatuurlijke taluds, perceelsgrenzen
SoortCrataegus monogyna (eenstijlige meidoorn), Fraxinus excelsior (gewone es), Juglans regia (okkernoot), Robinia pseudoacacia (gewone robinia, gewone acacia)

Afmetingen

Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (28-04-2011)

Lengte 182 m

Beschrijving

De houtkant bevindt zich op een talud ten oosten van het Alsbos, tussen akker- en graslanden. Deze bestaat uit een doorgeschoten meidoornhaag met daarin opgaande bomen van gewone es, gewone robinia en okkernoot. Ook bosrank is als bijmenging aanwezig in de houtkant.

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert & Vanmaele, Nele

Datum tekst: 2011

Relaties

maakt deel uit van Sint-Pieters-Voeren

Sint-Pieters-Voeren (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.