Knotes

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Sint-Pieters-Voeren
Straat Veld
Locatie Veld zonder nummer (Voeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (Mei 2010 - Juni 2011).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als landschapsatlasrelict 's Graven-, Sint-Martens- en Sint-Pietersvoeren

Deze vaststelling is geldig sinds 24-12-2008.

Beknopte karakterisering

Typologieknotbomen
Contexterven, perceelsgrenzen, weilanden
SoortFraxinus excelsior (gewone es)

Afmetingen

Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (28-04-2011)

Omtrek gemeten op hoogte 150 cm
(zwaarste) Omtrek stam of stoof 410 cm
Knot- of scheerhoogte 2 m

Beschrijving

De knotes met een omtrek van meer dan 4 m, staat op de perceelsgrens van twee weilanden bij een erf. De knotboom heeft een mooie representatieve groeivorm en is een beeldbepalend object.

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert & Vanmaele, Nele

Datum tekst: 2015

Relaties

maakt deel uit van Veld

Veld (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.