Knotes als hoekboom

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Sint-Pieters-Voeren
Straat Veld
Locatie Veld zonder nummer (Voeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (Mei 2010 - Juni 2011).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als landschapsatlasrelict 's Graven-, Sint-Martens- en Sint-Pietersvoeren

Deze vaststelling is geldig sinds 24-12-2008.

Beknopte karakterisering

Typologiehoekbomen, knotbomen
Contextweilanden
SoortFraxinus excelsior (gewone es)

Afmetingen

Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (28-04-2011)

Omtrek gemeten op hoogte 150 cm
(zwaarste) Omtrek stam of stoof 444 cm
Knot- of scheerhoogte 2 m

Beschrijving

De knotes is aangeplant als hoekboom tussen graslanden. De boom heeft een omtrek van 444 cm en een knothoogte van 2 m, en heeft een mooie representatieve groeivorm en is een beeldbepalend object. Op de topografische kaarten van 1931 staat de perceelsrandbeplanting waartoe deze boom behoort gedetailleerd ingetekend. De perceelshoek staat reeds op de Popp-kaart ingetekend (1842-1879).

  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
  • Topografische kaarten van België, Herziening derde editie, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1900-1930, schaal 1:20.000.

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert & Vanmaele, Nele

Datum tekst: 2011

Relaties

maakt deel uit van Veld

Veld (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.