Houtkant op talud

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente 's Gravenvoeren
Straat Greb
Locatie Greb zn (Voeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (Mei 2010 - Juni 2011).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als landschapsatlasrelict 's Graven-, Sint-Martens- en Sint-Pietersvoeren

Deze vaststelling is geldig sinds 24-12-2008.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Altenbroek en Voervallei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 21-12-2017.

Beknopte karakterisering

Typologievastleggingshagen, houtkanten
Contextnatuurlijke taluds, perceelsgrenzen
SoortCrataegus monogyna (eenstijlige meidoorn), Fraxinus excelsior (gewone es)

Afmetingen

Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (11-05-2011)

Lengte 116 m

Beschrijving

De gemengde houtkant staat op een talud tussen weilanden. De samenstelling ervan bestaat onder andere uit een- en tweestijlige meidoorn en hakhout van gewone es. In de houtkant bevinden zich relicten van meidoornhagen. De houtkant werd aangeplant met een welbepaalde functie, namelijk het voorkomen van erosie en het vastleggen van het talud. Een andere functie van de houtkant was het gebruik van het hout als brand-, ambachts-, bouw- of geriefhout en loofvoedering. Het hakhoutbeheer is een bepaalde beheervorm uit het verleden waarbij beplantingen werden gekapt of geknot. In de kruidlaag komt ijle zegge, ruige weegbree, kraailook en bosrank voor. Ten westen van de houtkant staat gulden sleutelbloem en boskortsteel (2016).

Bron: -

Auteurs: Van den Bremt, Paul; Van der Linden, Geert & Vanmaele, Nele

Datum tekst: 2011

Relaties

maakt deel uit van 's-Gravenvoeren

's Gravenvoeren (Voeren)

maakt deel uit van Altenbroek en Voervallei met omgeving

's Gravenvoeren, Sint-Martens-Voeren (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.