Nagelboom van 's-Gravenvoeren

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Alternatieve naam Spijkerboom, Pijnboom
Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente 's Gravenvoeren
Straat Heuvelke
Locatie Heuvelke zonder nummer (Voeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (Mei 2010 - Juni 2011).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als landschapsatlasrelict 's Graven-, Sint-Martens- en Sint-Pietersvoeren

Deze vaststelling is geldig sinds 24-12-2008.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Altenbroek en Voervallei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 20-12-2018.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Altenbroek en Voervallei met omgeving

Deze bescherming was geldig van 21-12-2017 tot 20-12-2018.

Beknopte karakterisering

Afmetingen

Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (26-05-2011)

Omtrek gemeten op hoogte 150 cm
(zwaarste) Omtrek stam of stoof 382 cm

Beschrijving

De nagelboom van 's-Gravenvoeren is een witte paardenkastanje op een talud aan een kruising van twee paden. Deze spijkerboom is een soort fetisjboom. Een fetisjboom is een boom die vereerd wordt en waarvan men in de heilzame werking gelooft. In de spijkerboom klopt men een spijker om van een bepaalde pijn verlost te worden. Nadat men de spijker over de pijnlijke plek wreef slaat men hem in de boom in de hoop dat het hout de pijn overneemt.

Een deel van de achterzijde van de stam is afgestorven. Op het afgestorven deel werd de boom vernageld (er werden minstens 80 spijkers geteld).

De holle weg, waar op de zuidelijke helling zich de spijkerboom bevindt, is vermoedelijk de Romeinse weg 'Via Mansuerisca'. Deze loopt parallel aan de hoofdverbinding tussen 's-Gravenvoeren en Sint-Martens-Voeren. Het kruispunt van holle wegen bij de spijkerboom staat ook op de Ferrariskaart ingetekend. Op de kaart van Dépôt de la Guerre van 1898 staat op de plaats van de spijkerboom een wegkruis ingetekend. In de boom hangt een kruis aan de zijde van de weg.

De boom met omtrek 382 cm (2011) heeft een mooie representatieve groeivorm en is beeldbepalend op het kruispunt van wegen.

De weg 'Heuvelke' is een van de zeven wegen die bij de Sint-Annakapel uitkomen. Aan de Sint-Annakapel en omgeving doen veel legenden de rond, onder meer over een Keltische offerplaats.

  • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DL002327, Boomstraat + Weg Op Berneau + Weg Op Dalhem + Weg Op Warsage : St.Annakapel en omgeving (digitaal dossier).
  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Topografische kaarten van België, Derde editie, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1889-1900, schaal 1:20.000.

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert & Vanmaele, Nele

Datum tekst: 2015

Relaties

maakt deel uit van Altenbroek en Voervallei met omgeving

's Gravenvoeren, Sint-Martens-Voeren (Voeren)

maakt deel uit van Holle weg naar Sint-Annakapel

Heuvelke (Voeren)

maakt deel uit van Houtkant op talud holle weg

Heuvelke zn (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.