Houtkant langs de Voerbeek

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente 's Gravenvoeren
Straat Mulleke, Grijzegraaf, Moleke
Locatie Grijzegraaf, Moleke, Mulleke (Voeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (Mei 2010 - Juni 2011).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als landschapsatlasrelict 's Graven-, Sint-Martens- en Sint-Pietersvoeren

Deze vaststelling is geldig sinds 24-12-2008.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Altenbroek en Voervallei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 20-12-2018.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Altenbroek en Voervallei met omgeving

Deze bescherming was geldig van 21-12-2017 tot 20-12-2018.

Beknopte karakterisering

Typologievastleggingshagen, houtkanten
Contextbeken
SoortAlnus glutinosa (zwarte els), Corylus avellana (gewone hazelaar), Crataegus monogyna (eenstijlige meidoorn), Fraxinus excelsior (gewone es), Populus canadensis (x) (Canadapopulier), Robinia pseudoacacia (gewone robinia, gewone acacia), Salix alba (schietwilg), Salix caprea K. (boswilg, waterwilg), Salix fragilis (kraakwilg), Salix rubens (x) (gele bindwilg)

Afmetingen

Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (27-05-2011)

Lengte 625 m

Beschrijving

De gemengde houtkant staat langs de oever van de Voerbeek. De soortensamenstelling bestaat uit hakhout en knotbomen van schietwilg, hakhout van zwarte els, eenstijlige meidoorn, knotbomen van gele bindwilg, kraakwilg, opgaande Canadapopulieren, hakhout van gewone robinia, knotbomen van gewone es, boswilg en gewone hazelaar.

Het hakhout van schietwilg heeft een omtrek tot meer dan 300 cm, de geknotte schietwilgen hebben een omtrek van meer dan 400 cm. Het hakhout van zwarte els heeft een omtrek tot meer dan 600 cm.

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert & Vanmaele, Nele

Datum tekst: 2011

Relaties

maakt deel uit van 's-Gravenvoeren

's Gravenvoeren (Voeren)

maakt deel uit van Altenbroek en Voervallei met omgeving

's Gravenvoeren, Sint-Martens-Voeren (Voeren)

omvat Geknotte essen langs de Voer

's Gravenvoeren (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.