erfgoedobject

Houtkant langs de Voerbeek

landschappelijk element
ID: 132380   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/132380

Juridische gevolgen

Beschrijving

De gemengde houtkant staat langs de oever van de Voerbeek. De soortensamenstelling bestaat uit hakhout en knotbomen van schietwilg, hakhout van zwarte els, eenstijlige meidoorn, knotbomen van gele bindwilg, kraakwilg, opgaande Canadapopulieren, hakhout van gewone robinia, knotbomen van gewone es, boswilg en gewone hazelaar.

Het hakhout van schietwilg heeft een omtrek tot meer dan 300 cm, de geknotte schietwilgen hebben een omtrek van meer dan 400 cm. Het hakhout van zwarte els heeft een omtrek tot meer dan 600 cm.


Bron     : -
Auteurs :  Van der Linden, Geert, Vanmaele, Nele
Datum  : 2011


Relaties

  • Is deel van
    's-Gravenvoeren

  • Is deel van
    Altenbroek en Voervallei met omgeving

  • Omvat
    Geknotte essen langs de Voer

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Houtkant langs de Voerbeek [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/132380 (Geraadpleegd op 20-02-2020)