erfgoedobject

Zwarte knotpopulier

landschappelijk element
ID: 132425   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/132425

Beschrijving

Een eenzame zwarte populier staat bij een verdwenen perceelsgrens en is vermoedelijk een restant uit een bomenrij. De bollaards, zoals ze in de Westhoek worden genoemd, zijn hier als geriefhout aangeplant. De natuurlijke populaties van zwarte populier zijn volledig verdwenen. Deze zeldzame populierensoort wordt nog sporadisch aangetroffen meestal als oude geknotte bomen in houtkanten, knotbomenrijen bij poelen, beken, grachten, perceelsgrenzen, op erven of in de buurt van boerderijen. Het merendeel van de gevonden relicten is te vinden in de ruime omgeving van het cultuurlandschap aansluitend bij de IJzervallei en Leievallei (Poperinge, Diksmuide, Veurne en Heuvelland). Het zijn steeds bomen die ooit door menselijk toedoen uit hun natuurlijk biotoop zijn weggehaald en die door het genetisch materiaal voortdurend te klonen, onder de vorm van pootmateriaal, in het landschap zijn blijven bestaan.


Bron     : -
Auteurs :  Van der Linden, Geert
Datum  : 2017


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Zwarte knotpopulier [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/132425 (Geraadpleegd op 27-11-2020)