erfgoedobject

Drie zwarte knotpopulieren

landschappelijk element
ID
132447
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/132447

Beschrijving

Bij een perceelsrand langs de Trappistenweg staat een knotbomenrij van drie zwaar ontwikkelde zwarte populieren. De knotbomen staan bij of in een recente meidoornhaag en hebben stamomtrekken van meer dan 3 meter. De bollaards, zoals ze in de Westhoek worden genoemd, zijn hier als geriefhout en als perceelrandbegroeiing aangeplant. De natuurlijke populaties van zwarte populier zijn volledig verdwenen. Deze zeldzame populierensoort wordt nog sporadisch aangetroffen meestal als oude geknotte bomen in houtkanten, knotbomenrijen bij poelen, beken, grachten, perceelsgrenzen, op erven of in de buurt van boerderijen. Het merendeel van de gevonden relicten is te vinden in de ruime omgeving van het cultuurlandschap aansluitend bij de IJzervallei en Leievallei (Poperinge, Diksmuide, Veurne en Heuvelland). Het zijn steeds bomen die ooit door menselijk toedoen uit hun natuurlijk biotoop zijn weggehaald en die door het genetisch materiaal voortdurend te klonen, onder de vorm van pootmateriaal, in het landschap zijn blijven bestaan.


Bron     : -
Auteurs :  Van der Linden, Geert
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Drie zwarte knotpopulieren [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/132447 (Geraadpleegd op )