erfgoedobject

Elf knotbomen van zwarte populier bij hoeve

landschappelijk element
ID: 132475   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/132475

Beschrijving

Op het erf van een hoeve en langs de aangrenzende percelen weiland staan in totaal elf geknotte zwarte populieren. Een aantal knotbomen staan in de gelegde haag langs de straat. Verder staan er nog knotpopulieren bij twee poelen. De natuurlijke populaties van zwarte populier zijn volledig verdwenen. Deze zeldzame populierensoort wordt nog sporadisch aangetroffen meestal als oude geknotte bomen in houtkanten, knotbomenrijen bij poelen, beken, grachten, perceelsgrenzen, op erven of in de buurt van boerderijen. Het merendeel van de gevonden relicten is te vinden in de ruime omgeving van het cultuurlandschap aansluitend bij de IJzervallei en Leievallei (Poperinge, Diksmuide, Veurne en Heuvelland). Het zijn steeds bomen die ooit door menselijk toedoen uit hun natuurlijk biotoop zijn weggehaald en die door het genetisch materiaal voortdurend te klonen, onder de vorm van pootmateriaal, in het landschap zijn blijven bestaan.


Bron     : -
Auteurs :  Van der Linden, Geert
Datum  : 2017


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Gelegde weerhaag als erfafsluiting

  • Is gerelateerd aan
    Hoeve

  • Is deel van
    Poperinge

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Elf knotbomen van zwarte populier bij hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/132475 (Geraadpleegd op 26-10-2020)