erfgoedobject

Knotbomerij van zwarte populier

landschappelijk element
ID: 132477   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/132477

Beschrijving

Langs de Jagerstraat staan aan de straatkant een aantal knotbomenrijen van zwarte populier die hier bij de perceelsrand werden aangeplant. De natuurlijke populaties van zwarte populier zijn volledig verdwenen. Deze zeldzame populierensoort wordt nog sporadisch aangetroffen meestal als oude geknotte bomen in houtkanten, knotbomenrijen bij poelen, beken, grachten, perceelsgrenzen, op erven of in de buurt van boerderijen. Het merendeel van de gevonden relicten is te vinden in de ruime omgeving van het cultuurlandschap aansluitend bij de IJzervallei en Leievallei (Poperinge, Diksmuide, Veurne en Heuvelland). Het zijn steeds bomen die ooit door menselijk toedoen uit hun natuurlijk biotoop zijn weggehaald en die door het genetisch materiaal voortdurend te klonen, onder de vorm van pootmateriaal, in het landschap zijn blijven bestaan.


Bron     : -
Auteurs :  Van der Linden, Geert
Datum  : 2017


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Knotbomerij van zwarte populier [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/132477 (Geraadpleegd op 22-10-2020)