erfgoedobject

Knotboom van zwarte populier als hoekboom

landschappelijk element
ID
132478
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/132478

Beschrijving

Een geknotte zwarte populier werd als hoekboom aangeplant in de scherpe hoek van een driehoekig perceel langs Keibilken. De natuurlijke populaties van zwarte populier zijn volledig verdwenen. Deze zeldzame populierensoort wordt nog sporadisch aangetroffen meestal als oude geknotte bomen in houtkanten, knotbomenrijen bij poelen, beken, grachten, perceelsgrenzen, op erven of in de buurt van boerderijen. Het merendeel van de gevonden relicten is te vinden in de ruime omgeving van het cultuurlandschap aansluitend bij de IJzervallei en Leievallei (Poperinge, Diksmuide, Veurne en Heuvelland). Het zijn steeds bomen die ooit door menselijk toedoen uit hun natuurlijk biotoop zijn weggehaald en die door het genetisch materiaal voortdurend te klonen, onder de vorm van pootmateriaal, in het landschap zijn blijven bestaan.


Bron     : -
Auteurs :  Van der Linden, Geert
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Knotboom van zwarte populier als hoekboom [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/132478 (Geraadpleegd op )