erfgoedobject

Knotbomerij van zwarte populier

landschappelijk element
ID
132480
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/132480

Beschrijving

Bij de perceelsrand van een weiland staat langs de straatkant en langs de Boeschepebeek een knotbomenrij van zwarte populier. Tussen de knotbomen staat tevens een kleine wegkapel. De bollaards, zoals ze in de Westhoek worden genoemd, zijn hier als geriefhout en als perceelrandbegroeiing aangeplant. De natuurlijke populaties van zwarte populier zijn volledig verdwenen. Deze zeldzame populierensoort wordt nog sporadisch aangetroffen meestal als oude geknotte bomen in houtkanten, knotbomenrijen bij poelen, beken, grachten, perceelsgrenzen, op erven of in de buurt van boerderijen. Het merendeel van de gevonden relicten is te vinden in de ruime omgeving van het cultuurlandschap aansluitend bij de IJzervallei en Leievallei (Poperinge, Diksmuide, Veurne en Heuvelland). Het zijn steeds bomen die ooit door menselijk toedoen uit hun natuurlijk biotoop zijn weggehaald en die door het genetisch materiaal voortdurend te klonen, onder de vorm van pootmateriaal, in het landschap zijn blijven bestaan.


Bron     : -
Auteurs :  Van der Linden, Geert
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Knotbomerij van zwarte populier [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/132480 (Geraadpleegd op )