erfgoedobject

Knotbomenrij van zwarte populier langs Westouterbeek

landschappelijk element
ID
132483
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/132483

Beschrijving

Langs een drinkpoel en het sterk meanderende tracé van de Westouterbeek zijn in een onregelmatig plantverband zwarte knotpopulieren aangeplant. De bollaards zoals ze in de Westhoek worden genoemd zijn hier als geriefhout en als oeverversteviging aangeplant. De natuurlijke populaties van zwarte populier zijn volledig verdwenen. Deze zeldzame populierensoort wordt nog sporadisch aangetroffen meestal als oude geknotte bomen in houtkanten, knotbomenrijen bij poelen, beken, grachten, perceelsgrenzen, op erven of in de buurt van boerderijen. Het merendeel van de gevonden relicten is te vinden in de ruime omgeving van het cultuurlandschap aansluitend bij de IJzervallei en Leievallei (Poperinge, Diksmuide, Veurne en Heuvelland). Het zijn steeds bomen die ooit door menselijk toedoen uit hun natuurlijk biotoop zijn weggehaald en die door het genetisch materiaal voortdurend te klonen, onder de vorm van pootmateriaal, in het landschap zijn blijven bestaan.


Bron     : -
Auteurs :  Van der Linden, Geert
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Knotbomenrij van zwarte populier langs Westouterbeek [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/132483 (Geraadpleegd op )