Rijshoutaanplanting op Eiland van Mariekerke

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Antwerpen, Oost-Vlaanderen
Gemeente Bornem, Sint-Amands, Hamme
Deelgemeente Mariekerke, Sint-Amands, Moerzeke
Straat Jan Hammeneckerstraat
Locatie Jan Hammeneckerstraat zn (Bornem)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie houtige beplantingen Bornem (geografische inventarisatie: 2012 - 2013).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Typologiehakhoutpercelen, rijshoutaanplanten
Contextschorren
SoortSalix alba (schietwilg), Salix rubens (x) (gele bindwilg), Salix triandra (amandelwilg), Salix viminalis (katwilg)

Beschrijving

Het Eiland van Mariekerke tussen de Schelde en de Jan Hammeneckerstraat bestaat uit een schorrengebied dat oorspronkelijk gebruikt werd voor de wijmen- of wissenteelt. De voormalige grienden zijn verbost maar de aanwezigheid van soorten zoals schietwilg, gele bindwilg, katwilg en amandelwilg wijst nog op het vroeger gebruik en beheer als hakhout.

Bron: -

Auteurs: Verdurmen, Inge

Datum tekst: 2015

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Jan Hammeneckerstraat

Jan Hammeneckerstraat (Bornem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.