erfgoedobject

Bomenrij van drie opgaande linden

landschappelijk element
ID: 132673   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/132673

Beschrijving

De lindenrij staat langs een voetweg die op de kadasterkaart van PC. Popp en de kaart van Vandermaelen is weergegeven, bovendien merken we ook op dat er in de 19de eeuw hier geen gebouw aanwezig was. Op de Ferrariskaart (ca 1775) werd hier wel een hoevetje ingetekend en het erf was volledig afgeboord met een beplanting. Toen was het gebruikelijk om het erf af te boorden met houtkanten die nuttig waren als afsluiting, voor houtproductie (brand-, gerief-, constructiehout) en loofvoedering. Men gebruikte hiervoor een scheer- of kaphaag en hakhout. De nog aanwezige oude kaphaag van fladderiep is plaatselijk onderbroken en de vrijgekomen ruimte is opgevuld door een lijnaanplanting van drie opgaande lindebomen. Het zijn drie opgaande Hollandse lindes met een nestvormige takkenstructuur in de kruin. Heel wat aangeplante Lindes in de Vlaamse Ardennen vertonen dit typische fenomeen, meer bepaald een soort inwendige kruin van een ondoordringbaar kluwen van takken dat doet denken aan een flink uit de kluiten gewassen eksternest. De naam "nestlinde" wordt daarom al eens gebruikt. Mogelijks is deze lindenkloon een variëteit die via de handel verspreiding heeft gekend tot ver buiten onze landgrenzen. Verder genetisch onderzoek moet dit bevestigen.

  • De Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden van Jozef Jean François de Ferraris, opgesteld tussen 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000. Koninklijke Bibliotheek van België, http://www.kbr.be/collections/cart_plan/ferraris/ferraris_nl.html.
  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven tussen 1842-1879, schaal 1:5000
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven tussen 1846-1854, schaal 1:20.000.

Bron     : -
Auteurs :  Van der Linden, Geert
Datum  : 2015


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Kaphaag van fladderiep en es

  • Is deel van
    Michelbeke

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Bomenrij van drie opgaande linden [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/132673 (Geraadpleegd op 17-11-2019)