Parochiekerk Sint-Remigius

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Maasmechelen
Deelgemeente Vucht
Straat Dorpsstraat
Locatie Dorpsstraat zonder nummer, Maasmechelen (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Maasmechelen (adrescontroles: 12-06-2007 - 12-06-2007).
  • Inventarisatie Maasmechelen (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Remigius

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

omvat de bescherming als monument Parochiekerk Sint-Remigius: orgel
gelegen te Dorpsstraat zonder nummer (Maasmechelen)

Deze bescherming is geldig sinds 17-07-2001.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Neoclassicistische zaalkerk van 1840-1842.

De plattegrond beschrijft een schip van drie traveeën met ingebouwde westtoren en koor van een rechte travee met halfronde sluiting.

Bakstenen gebouw onder zadeldak (leien). Toren van vier geledingen onder klokvormige spits. Kalkstenen plint over de voorgevel. Rechthoekig portaal in een kalkstenen omlijsting met druiplijst; onleesbaar chronogram in een gevelsteen boven het portaal; oculus in een hardstenen omlijsting in de tweede geleding; rondboogvormig galmgat in elke zijde van de derde geleding, die op elke zijde van bakstenen pilasters is voorzien. Bakstenen rondboogvensters. Bepleisterd interieur. Overdekking door middel van een tongewelf. Gekornist entablement, gedragen door pilasters.

Mobilair

Biechtstoel, eik (midden 19de eeuw). Hardstenen doopvont (18de eeuw?). Van het oude kerkhof resten enkele grafkruisen: grafkruis van Henrick Classens (+ 1658) en Petronella Penders; grafkruis van Claes (?) Vander Stegen (?), de rest van het opschrift is onleesbaar; omgevallen en in drie stukken gebroken grafkruis van Hermanus Timmermans (+ 1785). Groot, smeedijzeren kruis tegen de zuidgevel.

  • GEUKENS B., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Limburg. Kanton Maasmechelen. Brussel, 1972, p. 24.

Bron: Schlusmans F. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Bilzen - Maasmechelen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1996

Aanvullende informatie

Het orgel in de kerk dateert van 1870, is bijna nog volledig origineel en vertoont grote gelijkenissen met dat van Viversel, het is eveneens een bescheiden één-klaviers orgel van dezelfde omvang. Klaviatuur en pijpwerk zijn origineel, alleen het 2-voets spel is niet origineel maar het is niet uit te sluiten dat het gaat om een latere aanpassing door de bouwers zelf. De plaatsing van het instrument is minder gunstig: het is ingebouwd onder de boog die doksaal en toren scheidt, waardoor de eigenlijke orgelkast alleen bestaat uit een front en een achterwand. Het orgelfront is wit geverfd, wat in strijd is met de originele toestand, in de rekeningboeken van de orgelbouwers staat bij Vucht expliciet vermeld bij de orgelkast "in Eiken koeleur en vernissen".

  • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DL002160, Orgel Sint-Remigiuskerk (S.N., 2001).

Foubert, Annemie (03-05-2016 )

Relaties

maakt deel uit van Vucht

Vucht (Maasmechelen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.